Python 00 Settup Tool

References: http://o7planning.org/vi/11375/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-python#a7055954

Nội dung chính:

1 – PyDev là gì ?

2 – Yêu cầu

3 – Cài đặt PyDev

4 – Cấu hình interpreter

Continue reading

Posted in IT | Tagged , | Leave a comment

Setup ns2 in linux

Cài đặt bản NS2 2.35 trên ubuntu 14.04

Bước 1:
Cài những thành phần phụ thuộc cần thiết
sudo apt-get install tcl8.5-dev tk8.5-dev
sudo apt-get install build-essential autoconf automake
sudo apt-get install perl xgraph libxt-dev libx11-dev libxmu-dev

Bước 2:
Tải gói NS2 về máy và giải nén trong thư mục home
link:https://sourceforge.net/projects/nsnam/files/latest/download

Bước 3:
Vào thư mục con: ns-allinone-2.35/ns-2.35/linkstate
Sửa file ls.h ở dòng 137
Từ: "void eraseAll() { erase(baseMap::begin(), baseMap::end()); }"
Thành: "void eraseAll() { this->erase(baseMap::begin(), baseMap::end()); }"
Lưu file đã chỉnh sửa


Bước 4:
Vào thư mục: ns-allinne-2.35 để cài đặt ns2
username@username-PC:~$ cd ns-allinone-2.35/
username@username-PC:~/ns-allinone-2.35$
username@username-PC:~/ns-allinone-2.35$ ./install


Bước 5:
Gõ lệnh: sudo gedit .bashrc
thêm vào cuối file dòng sau:
PATH=$PATH:/home/username/ns-allinone-2.35/bin:/home/username/ns-allinone-2.35/tcl8.5.10/unix:/home/username/ns-allinone-2.35/tk8.5.10/unix
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/username/ns-allinone-2.35/otcl-1.14:/home/username/ns-allinone-2.35/lib
TCL_LIBRARY=$TCL_LIBRARY:/home/username/ns-allinone-2.35/tcl8.5.10/libraryBước 6:
Tạo một terminal mới để kiểm tra.
username@username-PC:~$ ns
Nếu xuất hiện kí hiệu '%' nghĩa là đã cài đặt thành công
Trường hợp lỗi chạy lại hai dòng lệnh sau:
username@username-PC:~$ sudo apt-get install ns2
username@username-PC:~$ sudo apt-get install nam

 

Posted in IT | Tagged , | Leave a comment

Bách khoa đầu hạ

Nếu em về qua phố nhỏ Bách Khoa
Nhớ mang cho tôi chùm bằng lăng cuối hạ,
Nơi bè bạn đêm ngày hối hả
Mùa thi cuối cùng, mai hết tuổi sinh viên.

Continue reading

Posted in Van Hoc | Leave a comment

Hà nội mùa thay lá

Ảnh: sưu tầm

Em có biêt một Hà Nội trong anh

Là những con đường trải vàng mùa thay lá

Là bình yên giữa ngàn người hối hả

Em cũng là một hà nội anh yêu.

Posted in Van Hoc | Tagged , , | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Posted in IT | 1 Comment